Túto stránku pripravujeme, vráťte sa, prosím, neskôr...

Predpokladané dokončenie webovej stránky a aktualizácia údajov je po kompletnej rekonštrukcii chaty, teda po 1.12.2018.