PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

Názov zariadenia: Chata vo Vyhnanej             

Adresa: Terchová-časť Štefanová 518,  013 06                                                                                        Prevádzkovateľ: Miloš Janečko-ADAM, IČO:34575057, tel.+421 903 566 136,  email: info@chatavyhnana.sk

Charakteristika prevádzky:Chata je zatriedená v kategórií: chatová osada. Chata poskytujúca ubytovacie, rekreačné a pohostinské služby v  horskom prostredí pri tečúcom potôčiku s vlastným parkoviskom a priestorom na šport a relax. Chata je osamote. Najbližšia funkčné prevádzky- penzion- reštaurácia centrálne parkovisko Štefanová do 150m. Chata má osobitne reštauračnú časť na prvom nadzemnom podlaží, ubytovaciu časť  na druhom až štvrtom podlaží.  .  Celková kapacita chaty je 46 ubytovaných + 5 príležitostné lôžka. Chata je nefajčiarská.

Dispozičné riešenie chaty:   

Prvé nadzemné podlažie: reštaurácia s barom a terasou+kuchyňa so skladovým zázemím , zádverie ,  vstupná hala na oddych -relax+ recepcia, chodba so schodiskom na šípky, stolný futbal a pod.+  hygienické zariadenia pre hostí a personál, sklady, kotolňa,     

Druhé nadzemné podlažie je prístupné schodiskom, vstupná chodba, dve  chodby, miestnosť pre upratovačku, čisť. prostriedky a sklad na špinavú bielizeň,  2 x 3-lôžkové izby, 4 x 2 lôžkové izby. Všetky izby majú vlastné WC+ hygienické zariadenia.       

 Tretie nadzemie je prístupné schodiskom, vstupná chodba, dve  chodby, miestnosť pre upratovačku a sklad na čistú bielizeň,  2 x 3-lôžkové izby, 4 x 2 lôžkové izby. Všetky izby majú vlastné WC+ hygienické zariadenia.                                                     

Štvrté nadzemie je prístupné schodiskom, vstupná chodba, dve  chodby ,  3 x 3-lôžkové izby, 2 x 2-lôžkové izby a 1 x 5 lôžková izba. Všetky izby majú vlastné WC+ hygienické zariadenia.
Jednotlivé  izby sú vybavené: lôžkom, nočným stolíkom, stolom, stoličkou, nočnou lampou, skriňou, a to na počet ubytovaných osôb, TV.

Zásobovanie  vodou je z obecného vodovodu. Chata má vlastnú ČOV. Teplá voda je pripravovaná z centrálneho elektrického zásobníka vody. Vykurovanie  je vykonávané kombinácia elektrický a na tuhé palivo-pelety kotol. Komunálny a biologický odpad je odvážaný 1x týždenne obcou Terchová.

Lekárnička prvej pomoci je umiestnená  na recepcií /bare.

Podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia

Do ubytovacích priestorov môžu vstupovať iba ubytovaní hostia a osoby splnomocnené vedúcim prevádzky.

Povinnosti vedúceho prevádzky

-       Oboznámenie pracovníkov s hygienickými požiadavkami

-       Školenie pracovníkov

-       Zabezpečenie kontroly technologických zariadení i z hľadiska bezpečnosti práce

-       Zabezpečenie kontroly kvality pitnej vody, odvozu odpadu

-       kontrola surovín hotových výrobkov a služieb

-       riadiť sa prevádzkovým poriadkom

Povinnosti pracovníkov chaty:

-       Dodržiavať hygienické požiadavky

-       Riadiť sa prevádzkovým poriadkom

-       Plniť si svoje povinnosti v rámci pracovného zaradenia

-       Dodržiavať zásady bezpečnosti práce

Upratovanie: Upratovanie vykonáva upratovačka/chyžná.
Verejné-spoločné priestory chaty, kuchyňa(kuchynský riad), reštaurácia sa upratujú denne. Na túto činnosť je vyčlenená miestnosť  s výlevkou a slúži aj ako sklad čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

Upratovanie ubytovacej časti pre hostí sa vykonáva 1x za pobyt alebo min. každých  7 dni. Pozostáva z výmeny posteľnej bielizne, uterákov, osušky, odprášenia postelí, utierania prachu z nábytku, vytierania podláh a hygienickej očisty kúpeľne, WC a chladničky. V zariadeniach na osobnú hygienu sa zabezpečuje aj mokrá očista WC, umývadiel, sprchovacieho kúta a podláh.

 

Týždenné upratovanie - očistenie, desinfekcia sa vykonáva : regály na odkladanie stolového a kuchynského riadu, spotrebiče, chladiace zariadenia, pracovné nástroje, náradia, zariadenia na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd, odpadové nádoby a sledovanie  záručnej lehoty potravín.

 

Celková dôkladná sanitácia ubytovacej časti, pohostinskej časti a ostatných spoločných priestorov sa vykonáva raz za tri mesiace a spočíva v dôkladnej očiste všetkých priestorov, nábytku, kobercov, závesov, matracov, osvetľovacie a vykurovacie zariadenia, pracovné náradie a plochy, vrátane dezinfekcie, umývanie okien a prevetrávanie priestorov a postelí. Údržba a opravy stien, podláh, okien, stolov a stoličiek.  Odmraziť mraziace zariadenia. Vykonať preventívne  dezinfekčné opatrenia zamerané na hubenie hmyzu. V prípade výskytu hlodavcov zabezpečiť deratizáciu.

Pri tejto činnosti sa používajú čistiace a dezinfekčné prostriedky. Na nábytok sa používajú čistiace prostriedky prostriedky, ako Cif, Diava a pod. Na okná čistiace prostriedky ako Jar, a pod. Na umývadlá, záchody, kachličky Cif, Domestos, Fixinela a pod.
Na dezinfekciu sanity sa použijú dezinfekčné prostriedky na báze chlóru ako Savo, Domestos. Osoba vykonávajúca sanitáciu pri práci používa ochranné prostriedky, a to gumové rukavice. Zápis o sanitácii vedie vedúci prevádzky v prevádzkovom denníku.

Oboznámiť pracovníkov s hygienickými požiadavkami na preberanie , skladovanie, prípravu a obeh poživatín, nápojov a kontrolovať ich dodržiavanie.

Maľovanie jednotlivých izieb budeme vykonávať 1krát za dva roky, poprípade priebežne, podľa potreby.

Ničenie živočíšnych škodcov budeme zadávať externe, firme odborne na to spôsobilej.

Použitá bielizeň z ubytovacieho zariadenia je zhromažďovaná v sklade špinavej bielizne. Čistenie a pranie použitej bielizne sa zabezpečuje externe v rýchločistiarni. Čistá bielizeň je uskladňovaná v samostatnej miestnosti, ktorá je vybavená poličkami na uloženie čistej bielizne. Miestnosti sú odvetrávané.  
Výmena posteľnej bielizne sa uskutočňuje  vždy pri zmene ubytovaného. Poškodená a opotrebovaná bielizeň sa vyradí z používania.

Každá izba je vybavená odpadkovým košom, z ktorého je domový odpad zneškodňovaný do kontajnerov umiestnených pred budovou. Likvidácia odpadov z jednotlivých izieb sa uskutočňuje každý tretí deň. Po vyprázdnení domového odpadu sa všetky odpadkové koše vyčistia a dezinfikujú roztokom chloramín B1. Likvidácia komunálneho a biologického odpadu je zabezpečená 1krát za týždeň. Vývoz komunálneho odpadu je zabezpečený zmluvnou firmou:obec Terchová.

Evidencia o všetkých uvedených skutočnostiach a plnení ostatných zásad uvedených v tomto prevádzkovom poriadku, vrátane prevádzkovej kontroly, vedie vedúci prevádzky v prevádzkovom denníku.

Prevádzkový poriadok vypracoval: Miloš Janečko

S prevádzkovým poriadkom boli oboznámení zamestnanci: Silvia Chovancová, Soňa Janečková, zmluvný brigádnici v danom roku.