Prevádzkový poriadok: Kúpacia kaďa

Kúpacia kaďa
Milí hostia,pripravili sme pre Vás relaxáciu v horúcej vode priamo pod oblohou, či už dennou alebo nočnou, zimnou alebo letnou. 

Prečo odporúčame kúpanie vonku v drevenej kadi?

» je príjemné počas celého roka, nezáleží na počasí, môže byť akokoľvek, kaďa s horúcou vodou je vždy k dispozícii...
» uvoľnuje svaly a kĺby, po namáhavom výkone, napr. po lyžovačke, turistike
» v porovnaní so saunovaním dochádza k lepšiemu okysličovaniu organizmu a na rozdiel od uzavretého priestoru sauny ste vonku na čerstvom vzduchu,
» kúpanie v každom veku,
» prináša duševné uvoľnenie, potláča stres, posilňuje imunitu a obranyschopnosť organizmu, zlepšuje náladu,
» upevňuje sociálne vzťahy.
Prevádzkové podmienky používania:

» rezervácia kúpacej kade je potrebné nahlásiť pri rezervácií chaty,
» cena prenájmu je 60€/2 hodiny(príprava,dezinfekcia, kúrenie drevom) za každú ďalšiu hodinu + 10€
» kúpanie je na vlastné riziko, za deti zodpovedajú ich zákonní zástupcovia,
» ochrana pred nebezpečenstvom a vznikom požiaru:
1. V čase prenájmu bude prevádzkovateľom poverený nájomca zaučený na obsluhu piecky a bude zodpovedať za dodržiavanie prevádzkových podmienok.
2. Kaďa sa nachádza v bezprostrednej blízkosti drevenice, je zakázané používať sviečky, otvorený oheň a fajčiť v celom areáli kúpacej kade a drevenice.
» ochrana pred popáleninami - piecka na ohrev vody je pod vodou ochladzovaná, ale najteplejšie miesto je komín a časť piecky nad vodou, ktorá je chránená zábradlím, napriek tomu sa nenakláňajte a nedotýkajte sa kovových častí piecky,
» nepoužívajte sklenený riad a poháre v kadi a v jej okolí, vždy používajte plastové, aby ste sa vyhli možnému rozbitiu, črepom a poraneniam, pozor aj na kovové uzávery a plechovky od nápojov,
» pred použitím kade sa osprchujte.
Kúpacia kaďa sa prenajíma s čistou ohriatou vodou na požadovanú teplotu. V cene prenájmu je zahrnuté palivové drevo na ďalší dohrev vody podľa potreby. Nezabudnite si vlastnú osušku, prezuvky a plavky.

 

Pokyny pre použitie kúpacej kade.
1. Pred kúpaním v kadi (naplnenej vodou) je potrebné zakúriť v peci a vyhriať vodu. Na zakúrenie v peci nepoužívajte gélové ani tekuté podpaľače (možnosť vytečenia tekutého zapaľovača do kade) . Po začatí horenia drevených brikiet, treba brikety posunúť čo naj ďalej pod komín, tak aby sa komín rozohrial a dym vychádzal cez komín a nie cez otvor slúžiaci na nakladanie paliva. Po rozhorení je možné priložiť viac brikiet, ktoré môžu byť uložené v časti pre nakladanie paliva. Krytom na nakladacom otvore regulujeme intenzitu kúrenia. Pri otvorenom kryte sa nasáva viac vzduchu a palivo rýchlejšie horí. Na udržanie teploty stačí minimálne množstvo paliva a takmer úplne zakrytý otvor. Vyhriatie vody v kadi závisí od počiatočnej teploty vody a ovzdušia. Voda sa vyhreje približne na teplotu 37°C cca za 3 - 5 hodín. Na kúpanie v kadi sa odporúča voda teploty 38°C až 40°C. Vyššiu teplotu vody používajte len ak vám to umožňuje váš zdravotný s tav. Doba pobytu vo vode je doporučená do 30 minút. V prípade že dôjde k prehriatiu vody, vodu v kadi ochlaďte doliatím studenej vody.

V žiadnom prípade sa nesmie vlievať voda do vykurovacej pece!
Pri zakurovaní a prikladaní dreva dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k poraneniu!
2. Pri kúpaní v teplej vode dochádza k väčšiemu uvoľňovaniu ľudského potu a mastnôt, čo výrazne znečisťuje vodu . Osoby, vstupujúce do kade, musia dodržiavať zvýšenú hygienu, a v každom prípade sa pred kúpaním osprchovať s použitím mydla. Po kúpaní, kaďu zakryte dreveným krytom.

Upozornenia!
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť v blízkosti pece a najmä komínu. Hrozí popálenie!
- Dbajte aby pri kúpaní nevnikla voda do pece cez nakladací otvor.
- Dbajte zvýšenej opatrnosti v prípade použitia skleneného riadu v kadi, a na to aby nedošlo k rozbitiu a prípadnému úrazu na črepinách zo skla.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri vstupovaní a schádzaní do kade po drevených schodikoch !
- Prehlasujem že som bol poučený najmä o bezpečnostných opatreniach a  použitie kúpacej kadi vykonávame len na vlastnú zodpovednosť.

Chata vo Vyhnanej